Privacy & voorwaarden

 

Vertrouwelijkheid

 • Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ik zal nooit zomaar uw gegevens aan derden verstrekken

Opslag gegevens

 • De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen), onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie en in mijn email programma. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking
 • In het kader van de uitvoering van uw opdracht is het noodzakelijk dat ik beelden opsla op mijn computer. De beelden worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten en het laten zien van mijn werk via mijn website en social-media
 • Ik sla geen gevoelige informatie op zoals huidskleur, geloof, seksuele geaardheid etc. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering

Portretrecht

 • Regelmatig maak ik foto’s van mensen of waar mensen herkenbaar op staan. Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan
 • De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van gefotografeerde personen

Publicatierecht

 • Bij het verlenen van een opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit kader maak, te gebruiken in mijn portfolio, inclusief gebruik op mijn website en sociale media. Een verzoek om uw beelden of bepaalde beelden hiervoor niet te gebruiken zal ik zonder verdere discussie honoreren

Gebruik geleverde foto's

 • U mag als klant enkel foto's van Arno Lambregtse Photography plaatsen op social-media die voorzien zijn van een watermerk. Deze worden standaard geleverd
 • Foto's die worden gebruikt voor websites, flyers, marketing, CD's of publicaties dienen te worden voorzien van bronvermelding

Aansprakelijkheid

 • Arno Lambregtse Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van  uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming
 • Arno Lambregtse Photography heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mocht zij onbedoeld schade aan uw bezittingen veroorzaken tijdens het uitvoeren van een opdracht

Inzage

 • U heeft ten alle tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend. U krijgt binnen vier weken reactie.